Tarife

1. Pentru persoanele cu domiciliul in Judetul Teleorman
taxa este de 695 lei/luna.

2. Pentru persoanele cu domiciliul in afara Judetului
Teleorman taxa este de 1.435 lei/luna.

Aceste taxe sunt in conformitate cu Hotararea Consiliului
Local al comunei Talpa, Judetul Teleorman, nr. 37 din
21.12.2012, cu aplicabilitate de la data de 01.01.2013.